LITÚRGIA I SAGRAMENTS

EQUIP DE LITURGIA

L’Equip de Litúrgia és un grup constituït per persones creients que presten generosament el seu servei a la comunitat en el seu aspecte celebratiu. Com ens diu el Concili, estan amb vista a “treballar perquè floreixi el sentit comunitari parroquial, sobretot en la celebració comuna de la missa parroquial" (SC 42). La seva funció és, en general, animar la vida litúrgica parroquial, és a dir, preparar les celebracions en tots els aspectes: sagristà, ambientació, cants, monicions, peticions, lectors, ministres extraordinaris…

ADORACIÓ DAVANT EL SANTÍSSIM SAGRAMENT

La divina Presència real del Senyor, aquest és el fonament primer de la devoció i del culte al Santíssim Sagrament. Aquí hi ha el Crist, el Senyor, Déu i home veritable, mereixent absolutament la nostra adoració i suscitant-la per l’acció de l’Esperit Sant. No està, doncs, fundada la pietat eucarística en un pur sentiment, sinó precisament en la fe. La devoció eucarística, precisament ella, es fonamenta molt exclusivament en la fe, en la pura fe sobre el Mysterium fidei ( «præstet fides Supplementum sensuum defectui»: que la fe conforti la debilitat del sentit; Pange lingua).

A L’ESGLÉSIA DE LA MISSIÓ CADA DIJOUS DE 20:20 A 21:00.

A L’ ESGLÉSIA DE SANTA MAGDALENA QUINZENALMENT DE 20:00 A 20:30.