GRUPS, MOVIMENTS I ASSOCIACIONS PRESENTS A LA PARRÒQUIA

ASSOCIACIÓ VIDA CREIXENT

El seu ideari: Quan arriba el moment de viure els resultats de la “vida que hem viscut’, cal fugir del desencís i la comoditat. La maduresa ens dóna uns signes positius de capacitat… D’acceptació de la nostra edat. D’adaptació per a saber viure el moment històric de la Societat. D’equilibri, experiència i amor amb els qui ens envolten. De superació, col·laborant sense nostàlgies del passat. De presència testimonial en el nostre entorn.No podem abdicar De viure: I per tant hem de compartir i posar en comú els propis afanys i projectes. De compartir: Aportant  la nostra experiència a la pluralitat actual. Donant sentit a la vida de ser útils a Déu, a l’ésser humà i a la societat. Situant-se en els nous temps. No aïllant-nos: Dintre el nostre bagatge de coneixements, experiència i posició econòmica. Obrint-nos: Establint contacte amb els altres, ajudant-nos mútuament en grup, per tal de créixer en la personalitat i avançar, junts, en el testimoniatge, l’acolliment el servei en l’entorn de la Societat d’avui dia.