MANS UNIDES

És una Organització No Governamental pel Desenvolupament (ONGD), catòlica, oberta a tothom, de voluntaris que treballem des de 1960 i que lluitem contra la pobresa, la fam, la malaltia, la manca d’instrucció i contra les seves causes. Per tot això, treballem en tres línies d’actuació:

* Sensibilitzem i informem de tot a l’opinió pública i els òrgans de poder.

* Financem projectes de desenvolupament d’arreu del món.

* Ajudem en els casos d’emergència.