LA CATEQUESI

“La intel·ligència, sobretot tractant-se d’infants i d’adolescents, necessita aprendre, mitjançant un ensenyament religiós sistemàtic, les dades fonamentals, el contingut viu de la veritat que Déu ha volgut transmetre’ns i que l’Església ha procurat d’expressar d’una manera cada vegada més perfecta al llarg de la seva història."

Pau VI (Evangelii Nuntiandi, 44)

GRUPS DE CATEQUESI DE PREPARACIÓ A LA PRIMERA COMUNIÓ I A LA CONFIRMACIÓ

Els nens i nenes de 3r i 4t d’Educació Primària es troben un cop a la setmana per a preparar-se pel sagrament de la Comunió. Els pares també col·laboren i participen en alguns moments del procés. Els nens i nenes de 5è i 6è d’Educació Primària es preparen pel Sagrament de la Confirmació. Els de 5è es troben mensualment. Els de 6è es troben setmanalment. Alguns principis del nostre projecte catequètic són: La implicació dels pares ja que en aquesta edat els nens viuen “la fe dels seus pares”. Per aquesta raó considerem molt important la seva participació, per exemple fent de catequistes. La celebració de l’Eucaristia com a aspecte fonamental en la vivència de la fe cristiana.

Mensualment es celebra l’Eucaristia familiar a l’església de Santa Magdalena, amb una especial participació dels nens/es, preparada en la sessió de Catequesi.

CATEQUESI D’ ADULTS

Tant al Casal Parroquial com a l’Església de Santa Magdalena uns grups van seguint el Catecisme de l’Església Catòlica.