CONFRARIES I GERMANDATS

PASSOS DE LA PROCESSÓ DE SETMANA SANTA

La Processó de setmana santa és un acte de religiositat popular que commemora la passió i la mort de Jesús i reviu una tradició venerable del nostre poble, que es remunta al segle XVII.

1 – Armats i hebreus.

Representen la cohort romana. S’incorporen a la processó a les acaballes del segle XIX o a principis del XX. La cohort romana, amb el tribú que la comandava i els guardes dels jueus van arribar a l’hort. Venien amb llanternes i torxes, tots armats. (Jn 18,3).

2 – L’Oració de Jesús a l’hort de Getsemaní.

Agrupació de pagesos. Tenim constància del pas des de l’any 1661. Van arribar a Getsemaní. Jesús s’avançà un tros enllà i pregava: Pare, aparteu de mi aquest calze. (Mc14, 35).

3 – El bes de Judes.

Confiat al gremi dels comerciants l’any 1947. Tot seguit se li va acostar i li digué: Rabí. I el besà.(Mc 14, 45).

4 – Assotament de Crist.

Gremi de Sant Marc. Pilat va entregar Jesús, després de fer-lo assotar, perquè fos crucificat.  (Mc 14,15).

5 – Jesús davant Pilat.

Germandat de St. Sebastià. Pilat es renta les mans amb aigua davant la gent i els va dir: Jo sóc innocent de la sang d’aquest homes. (Jn 27, 24).

6 – Natzaré.

Alumnes i ex-alumnes del col·legi de La Salle (Any 1947). Acabada la burla, li tragueren la porpra, li posaren els seus vestits i se l’endugueren per crucificar-lo. (Mc 15, 20).

7 – Nens i nenes vestits de vesta.

Porten els símbols que ens recorden els objectes emprats en la Passió de Crist: la creu, la llança, l’esponja, el flagell, l’escala, els daus, la llanterna, el martell, els claus, el calze, la corona d’espines, etc.

8 – Penitents.

Congregació de la Sang, fundada l’any 1603. És la primera dada històrica de la processó. Llavors el van crucificar i es repartiren els seus vestits jugant-se’ls als daus. (Mc 15, 24).

9 – Crist de la preciosíssima Sang.

Grup tradicional en la nostra processó. Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui cada dia la seva creu i que em segueixi. (LC 9, 23).

10 – La Pietat.

Pas confiat antigament al gremi de constructors, avui als estudiants universitaris. Vora la creu de Jesús hi havia la seva mare… Llavors van prendre el cos de Jesús i l’amortallaren amb un llençol. (Jn 19, 25 i 40).

11 – Sant Sepulcre.

Antigament n’eren portadors els confrares-cavallers del Sant Sepulcre, avui n’és un grup de fidels devots. Josep d’Arimatea embolcallà Jesús amb el llençol i el va dipositar en un sepulcre tallat a la roca. (Mc 15, 46).

12 – La Dolorosa.

Confraria dels Dolors ( de la que tenim constància des de l’any 1725) i Associació de dones i confraresses de l’Alt Urgell. Les dones que l’havien acompanyat des de la Galilea van veure el sepulcre i com hi dipositaven el cos de Jesús. (Lc 23, 55).

LA PROCESSÓ DEL DIVENRES SANT

És un acte de religiositat popular que commemora la passió i la mort de Jesús i reviu una tradició venerable del nostre pobles, que es remunta al segle XVII.