COMUNITATS RELIGIOGES PRESENTS A LA PARRÒQUIA

RELIGIOSES SAGRADA FAMÍLIA D' URGELL

Passeig Brudieu 2-4

25700 La Seu d’Urgell
Tel.: 973 35 01 14
e-mail: rsfseu2@gmail.com

GERMANS ESCOLES CRISTIANES

Col·legi “La Salle”

25700 La Seu d’Urgell
Tel.: 973 35 01 44
Fax: 973 35 44 15
e-mail: lasallelaseu@lasalle.cat

GERMANETES DELS ANCIANS DESEMPARATS

Llar de Sant Josep

25700 La Seu d’Urgell
Tel.: 973 35 03 20
Fax: 973 35 43 27
e-mail: seodeurgell@hermanitas.es