LA CATEQUESI

“La intel·ligència, sobretot tractant-se d’infants i d’adolescents, necessita aprendre, mitjançant un ensenyament religiós sistemàtic, les dades fonamentals, el contingut viu de la veritat que Déu ha volgut transmetre’ns i que l’Església ha procurat d’expressar d’una manera cada vegada més perfecta al llarg de la seva història."

Pau VI (Evangelii Nuntiandi, 44)

GRUPS DE CATEQUESI DE PREPARACIÓ A LA PRIMERA COMUNIÓ I A LA CONFIRMACIÓ

Els nens i nenes de 3r i 4t d’Educació Primària es troben un cop a la setmana per a preparar-se pel sagrament de la Comunió. Els pares també col·laboren i participen en alguns moments del procés.

La preparació per la primera Comunió es realitza en dos cursos de Catequesi (generalment a 3r i 4t de Primària).

Alguns principis del nostre projecte catequètic són:

La implicació dels pares ja que en aquesta edat els nens viuen “la fe dels seus pares”. Per aquesta raó considerem molt important la seva participació, per exemple fent de catequistes.

– La celebració de l’Eucaristia com a aspecte fonamental en la vivència de la fe cristiana.

Mensualment es celebra l’Eucaristia familiar a l’església de Santa Magdalena, amb una especial participació dels nens/es, preparada en la sessió de Catequesi.

La Catequesi dels nens/es és setmanal.