VIDA CREIXENT

El seu ideari: Quan arriba el moment de viure els resultats de la “vida que hem viscut’, cal fugir del desencís i la comoditat. La maduresa ens dóna uns signes positius de capacitat… D’acceptació de la nostra edat. D’adaptació per a saber viure el moment històric de la Societat. D’equilibri, experiència i amor amb els qui ens envolten. De superació, col·laborant sense nostàlgies del passat. De presència testimonial en el nostre entorn.No podem abdicar De viure: I per tant hem de compartir i posar en comú els propis afanys i projectes. De compartir: Aportant  la nostra experiència a la pluralitat actual. Donant sentit a la vida de ser útils a Déu, a l’ésser humà i a la societat. Situant-se en els nous temps. No aïllant-nos: Dintre el nostre bagatge de coneixements, experiència i posició econòmica. Obrint-nos: Establint contacte amb els altres, ajudant-nos mútuament en grup, per tal de créixer en la personalitat i avançar, junts, en el testimoniatge, l’acolliment el servei en l’entorn de la Societat d’avui dia.

HIMNE DE VIDA CREIXENT

La Fe que ens mou a viure amb maduresa com una espiga amb delit de granar vol donar al món el goig i la certesaque és font d’alegria el creure i l’estimar. i aquesta alegria ningú no ens la prendrà!

Amb una flama d’Esperança encesa que encara resta un camí per fressar, caminarem amb tota la fermesa per dur l’alegria al cor de tot germà. i aquesta alegria ningú no ens la prendrà!

La Caritat que és fruit de l’Evangeli, la volem viure amb el cor a la mà, i no volem que l’egoisme enteli la nostra alegria de compartir el bon pa. i aquesta alegria ningú no ens la prendrà!

Perquè estimem el món en què vam néixer com una gràcia que Déu ens donà ens esforcem per ajudar-lo a créixer i amb nostra alegria fer-lo un xic més humà. i aquesta alegria ningú no ens la prendrà!